หนังสือ-ตำรา-การศึกษาhttp://www.nnplaza.com/379677<![CDATA[แจกทุน 3 เด้ง 50เปอร์, £2,000, £1,000 ไม่เอา IELTS เมื่อเรียนกับ UWE Bristol]]>http://www.nnplaza.com/ประกาศ379677/แจกทุน-3-เด้ง-50เปอร์,-£2,000,-£1,000-ไม่เอา-IELTS-เมื่อเรียนกับ-UWE-Bristol.htmlSat, 08 Apr 1583 21:00:00 +0642379431<![CDATA[รับปรึกษาวิทยานิพนธ์ THESIS ค้นคว้าอิสระ IS รับประมวลผลทางสถิติ SPSS]]>http://www.nnplaza.com/ประกาศ379431/รับปรึกษาวิทยานิพนธ์-THESIS-ค้นคว้าอิสระ-IS-รับประมวลผลทางสถิติ-SPSS.htmlFri, 30 Sep 1582 12:00:00 +0642378723<![CDATA[ติวสอบราม]]>http://www.nnplaza.com/ประกาศ378723/ติวสอบราม.htmlSun, 21 Feb 1581 22:00:00 +0642377831<![CDATA[ท่องโลกศิลปะที่อังกฤษ-สเปน 2020 เพื่อเยาวชนกัน]]>http://www.nnplaza.com/ประกาศ377831/ท่องโลกศิลปะที่อังกฤษ-สเปน-2020-เพื่อเยาวชนกัน.htmlWed, 20 May 1580 22:00:00 +0642377299<![CDATA[เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ]]>http://www.nnplaza.com/ประกาศ377299/เรียนซัมเมอร์ต่างประเทศ.htmlWed, 21 Aug 1579 02:00:00 +0642373873<![CDATA[พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศด้วยใจ ESB-CM (Excellence Service Behavior and Changing Mindset)]]>http://www.nnplaza.com/ประกาศ373873/พฤติกรรมบริการที่เป็นเลิศด้วยใจ-ESB-CM-Excellence-Service-Behavior-and-Changing-Mindset.htmlTue, 08 Jun 1581 09:00:00 +0642373623<![CDATA[Workshop เรื่อง "ทำอย่างไรให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษ"]]>http://www.nnplaza.com/ประกาศ373623/Workshopเรื่อง-ทำอย่างไรให้ลูกเก่งภาษาอังกฤษ.htmlSun, 07 Feb 1581 15:00:00 +0642373545<![CDATA[รับจัดทีมบิวดิ้ง อบรม สัมมนา]]>http://www.nnplaza.com/ประกาศ373545/รับจัดทีมบิวดิ้ง-อบรม-สัมมนา.htmlWed, 16 Jun 1581 22:00:00 +0642373544<![CDATA[รับจัดอบรมค่ายบูรณาการ ค่าย STEM ค่ายวิชาการ]]>http://www.nnplaza.com/ประกาศ373544/รับจัดอบรมค่ายบูรณาการ-ค่าย-STEM-ค่ายวิชาการ.htmlWed, 16 Jun 1581 22:00:00 +0642372630<![CDATA[การจัดทำระบบ OKRs ให้บรรลุผลสำเร็จ]]>http://www.nnplaza.com/ประกาศ372630/การจัดทำระบบ-OKRs-ให้บรรลุผลสำเร็จ.htmlMon, 07 Jun 1581 01:00:00 +0642371876<![CDATA[รับคู่มือฟรี! โมเดลสร้างธุรกิจ Business Model Canvas]]>http://www.nnplaza.com/ประกาศ371876/รับคู่มือฟรี-โมเดลสร้างธุรกิจ-Business-Model-Canvas.htmlMon, 26 Jun 1583 09:00:00 +0642369969<![CDATA[Customer Delight]]>http://www.nnplaza.com/ประกาศ369969/Customer-Delight.htmlMon, 25 Sep 1577 12:00:00 +0642369967<![CDATA[นักบริการ 360 องศา]]>http://www.nnplaza.com/ประกาศ369967/นักบริการ-360-องศา.htmlSun, 17 Sep 1577 01:00:00 +0642369965<![CDATA[นักบริการมืออาชีพ]]>http://www.nnplaza.com/ประกาศ369965/นักบริการมืออาชีพ.htmlThu, 09 Nov 1577 05:00:00 +0642369963<![CDATA[การพัฒนาความคิดเชิงบวกกับการบริการ]]>http://www.nnplaza.com/ประกาศ369963/การพัฒนาความคิดเชิงบวกกับการบริการ.htmlTue, 31 Oct 1577 19:00:00 +0642369957<![CDATA[SMART & SMILE SERVICE]]>http://www.nnplaza.com/ประกาศ369957/SMARTSMILE-SERVICE.htmlFri, 20 Oct 1577 14:00:00 +0642369934<![CDATA[จิตวิทยาการแก้ปัญหาและตัดสินใจในงานบริการ]]>http://www.nnplaza.com/ประกาศ369934/จิตวิทยาการแก้ปัญหาและตัดสินใจในงานบริการ.htmlWed, 27 Sep 1577 16:00:00 +0642369281<![CDATA[เรียนภาษาที่ UK กับ Anglo Continental ไหม มีโปรฯเรียน 4บวก1 นะ]]>http://www.nnplaza.com/ประกาศ369281/เรียนภาษาที่-UK-กับ-Anglo-Continental-ไหม-มีโปรฯเรียน-4บวก1-นะ.htmlSat, 03 Jun 1583 00:00:00 +0642369024<![CDATA[พนักงานขาย…หัวใจบริการ]]>http://www.nnplaza.com/ประกาศ369024/พนักงานขาย…หัวใจบริการ.htmlMon, 14 Nov 1582 23:00:00 +0642369018<![CDATA[Super Service Excellence]]>http://www.nnplaza.com/ประกาศ369018/Super-Service-Excellence.htmlTue, 03 Jan 1583 15:00:00 +0642